ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,065

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-34_007

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

در عصر ارتباطات استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است. هوشمندی کسب و کار با تجمیع و یکپارچه سازی داده های سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیم گیری یاری می رسانند. شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی عملکرد سیستم های هوشمند کسب و کار برای سازمان درجه اهمیت بالایی دارد. این مقاله حاصل پژوهشی است از نوع توصیفی پیمایشی که با هدف ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستمهای هوشمندی کسب و کار انجام شده است. در این مقاله با استفاده از تکنیک گروه اسمی شاخص های مؤثر در ارزیابی عملکرد سیستمهای هوشمندی کسب و کار مشخص و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخص ها محاسبه گردیده است. سپس پرسشنامه ای برای سنجش شاخص ها طراحی گردید. یک شرکت تأمین کننده قطعات خودرو به عنوان مورد مطالعه واقعی انتخاب شد. فرضیه هایی جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار تدوین شد و سپس مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری از بین کارکنان کاربر سیستم هوشمندی کسب و کار انتخاب شدند. از جمله نتایج پژوهش میتوان به ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار و وضعیت مطلوب عملکرد این سیستم در شرکت مورد مطالعه اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

هوشمندی کسب و کار ، ارزیابی عملکرد ، تحلیل سلسله مراتبی فازی ، روش گروه اسمی ، مدیریت فرایند

نویسندگان

محمدحسین رونقی

دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

کامران فیضی

استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی