مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 263

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SQM-11-1_004

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1400

چکیده مقاله:

حاکمیت فناوری اطلاعات با تبیین ساختارها، فرایندها و ذینفعان، یک قابلیت سازمانی برای همراستایی راهبردی فناوری اطلاعات برای سازمان فراهم می کند. توسعه چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر تئوری های حاکمیتی شرکتی متناسب با محیط سازمان، میزان موفقیت این چارچوب در تحقق رویکرد شراکت راهبردی فناوری اطلاعات با کسب و کار به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.در مقاله حاضر، با مرور ادبیات تئوری های پایه حاکمیت شرکتی، تئوری های غالب در حاکمیت فناوری اطلاعات تعیین شده و سپس با استفاده از روش کیفی ترکیب تئوری ها، مدل مفهومی فرایندی تئوری حاکمیتی پایه ترکیبی توسعه یافته برای حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات ارائه شده است.نتیجه بدست آمده، یک مبنای علمی برای توسعه استاندارد حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات است که در قالب ۱۰ فرایند، توسعه چارچوبی مبتنی بر مشارکت همه ذینفعان (تئوری ذینفعان)، تصمیم گیری بر مبنای رویکرد منفعت-مخاطره(تئوری هزینه تراکنش) و تامین پایدار منابع ایجادکننده مزیت رقابتی(تئوری مبتنی بر منبع) در سازمان را تضمین می نماید.

نویسندگان

مصطفی تمتاجی

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

محمد رضا تقوا

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

سید غلامحسن طباطبایی

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کامران فیضی

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی