آقای دکتر بهزاد سلمانی

Dr. Behzad Salmani

دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183475)

18
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی