آقای دکتر حسین اصغرپور

Dr. Hossein Asgharpur

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (322197)

21
76
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی