فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

Quarterly Journal of Applied Theories of Economics

فصلنامه نظریه‌­های کاربردی اقتصاد، یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط دانشگاه تبریز منتشر می شود.

طیف وسیعی از نظریه‌­های کاربردی در حوزه‌­های اقتصادی مختلف از جمله اقتصاد کار، اقتصاد کسب و کار، سازمان­‌های صنعتی، اقتصاد توسعه، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد سلامت، اقتصاد پولی، اقتصاد عمومی و اقتصاد بین­‌الملل قابل شناسایی است که پژوهش در مورد آنها می­‌تواند منابع ارزشمندی برای دانش‌­پژوهان و سیاست­‌گذاران اقتصادی ایجاد نماید. بنابراین حوزه­‌های مطالعاتی نشریه به شرح زیر می­‌باشد:

 • - رشد و توسعه اقتصادی
 • - تورم و نقدینگی
 • - تجارت الکترونیک و بانکداری
 • - بخش عمومی
 • - تجارت خارجی
 • - اشتغال و تحرک عوامل تولید
 • - توزیع درآمد
 • - بهره‌­وری و کارایی
 • - فناوری
 • - فضای کسب و کار
 • - تولید، فروش، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سایر متغیرهای مربوط به بنگاه­‌های صنعتی
 • - انرژی و محیط زیست

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)