آقای دکتر مهدی پدرام

Dr. Mehdi Pedram

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184912)

7
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی