فصلنامه تحلیل بازار سرمایه

Journal of Capital Market Analysis

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه با هدف فراهم کردن محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه دانش مالی و مباحث بین رشته ای مرتبط به عنوان یک منبع علمی برای تولید، اشاعه و معرفی یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های علمی ایجاد شده است. امید است که این فصلنامه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، از پژوهشگران درخواست می شودکه مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای فرایند داوری و چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند. فصلنامه تحلیل بازار سرمایه با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آنها از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات