آقای دکتر یونس بادآور نهندی

Dr. Yones Badavar nahandi

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178520)

100
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی