آقای دکتر امید صباغیان طوسی

Dr. Omid Sabaghiyan Toosi

دکتری تخصصی حسابداری

Researcher ID: (241737)

33
10
1
4
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
  • عضو خبره انجمن حسابداران خبره ایران
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب Audit Quality Framework (Lambert Academic Publishing /Germany) - 2017 - انگلیسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی