آقای مصیب پهلوانی

Mosayeb Pahlavani

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184223)

32
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی