آقای دکتر مصیب پهلوانی

Dr. Mosayeb Pahlavani

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184223)

32
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی