آقای پروفسور محمدحسین کریم

Prof. Mohammadhosein Karim

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180225)

13
12

نام: محمد حسین نام خانوادگی: کریم (کریم کشته) نام پدر: غلامحسین محل تولد: زابل تاریخ تولد: 1337 رشته تحصیلی: اقتصاد توسعه منابع وکشاورزی رتبه علمی: استاد تمام (مهر1399) پایه 40 محل: دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه محل تحصیل: BHU هندوستان سال اخذ مدرک: 1370

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سایر موارد

  • 1. Global pistachio production and marketing challenges,(مجله اقتصاد و بازرگانی هند-آمریکا شماره 1 سال 2005) 2. Using Logit Model in Determining the Role of Agricultural Cooperatives in Crop Insurance Demand in Saravan Area (Sistan & Baluchestan) DAV International Journal of Science (ISI, Master Jo