مدلسازی تصمیم گیری با اهداف اقتصادی و زیست محیطی در توزیع بار الکتریکی، روش وزن دهی

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

613

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_120

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در توزیع اقتصادی- زیست محیطی بار الکتریکی، هدف تعیین آرایش بهینه تولید نیروگاه هاست به نحوی که تواما هزینه کوتاه مدتتولید و مقدار انتشار آلاینده ها کمینه شوند. از دیدگاه بهره بردار سیستم، اهداف دارای رجحان نسبت به یکدیگرند، لذا به هر یک ازاهداف، ضریب اهمیت تخصیص می یابد، در این صورت اهمیت نسبی اهداف تعیین کننده نقطه کار نهایی بهره برداری از سیستممی باشند. بدین منظور، مدلسازی تصمیم گیری چندهدفه با روش وزن دهی نیل به هدف مذکور را میسر ساخته است. در اینپژوهش پس از مدلسازی اهداف و محدودیت های سیستم قدرت، مسیله توزیع اقتصادی- زیست محیطی بار با داده های سیستمIEEE Bus30 به روش لاگرانژ در نرم افزار متلب بهینه سازی شده است و در انتها به منظور تعیین نقطه کار نهایی بهره برداری ازسیستم، تحلیل حساسیت نسبت به وزن هزینه کوتاهمدت تولید انجام و نتایج ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

مدلسازی توزیع اقتصادی- زیست محیطی بار ، تصمیم گیری چندهدفه ، آرایش بهینه تولید نیروگاه ها

نویسندگان

یاسینولی تبار
یاسین ولی تبار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم، دانشگاه خوارزمی تهران

محمدحسینکریم
محمدحسین کریم

دانشیار اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران