آقای دکتر خالد احمدزاده

Dr. Khaled Ahmadzadeh

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382960)

23
20
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی