آقای دکتر حسین راغفر

Dr. Hossein Raghfar

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181481)

8
67
1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی