آقای کیومرث حیدری

Kioumars Heydari

Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186715)

16
20
4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی