آقای دکتر عبدالمجید آهنگری

Dr. Abdolmajid Ahangari

دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382444)

34
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی