خانم دکتر مریم (غیاث آبادی) فراهانی

Dr. Maryam Ghiasabadi Farahani

دکترا مدیریت بازرگانی

Researcher ID: (111308)

16
36
2
1
14
8
4
3
4

مریم فراهانی- دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی (مدرس و پژوهشگر)

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • شورای سیاست گذاری شورای سیاست گذاری همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی- دانشگاه
 • کمیته داوری شورای سیاست گذاری همایش دستاوردهای نوین بین رشته ای در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی-دانشگاه

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Maryam, G. Farahani., Ali Mohammad, Eiadivandi, (2016)., studying the electronic customer relationship management and its effect on bank quality outcomes., Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(2).
 •  Ghiasabadi Farahani,Maryam ., Ghiasabadi Farahani., Mina., Motamedi, Vahid., (2017)., An Examination of the Role of Digital Media on the Quality of Children's Learning: Potential and Actual Media Contacts., Children s Books in the Didital Age.
 •  Ghiasabadi Farahani., Shababi, Hooman., Ghafari Ashtiani, Peyman. (2022)., The Effect of Visual and Functional Criteria of Packaging: Consumer Expectations of Elements for Dairy Product Packaging., ASEAN Marketing Journal.
 •  Ghiasabadi Farahani, Maryam., Motamedi, Vahid., Farahani, Mina. (2017). An Examination of the Role of Digital Media on the Quality of Children’s Learning: Potential and Actual Media Contacts., IBBY.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • شناسایی عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه تعاونی های مصرف در استان مرکزی: موسسه کار و تامین اجتماعی (1402)
 • اجرای طرح بیمارستان مگنت بر رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های شهر اراک (1398)

تحصیلات تخصصی

 • دکتری حرفه ای مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در آموزش نرم افزارهای آماری در مقاطع مختلف تحصیلی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در برگزاری کارگاه مهارت های انجام پژوهش (تحقیقات کیفی-کمی) توسط انجمن مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (1401-تاکنون)
 • سابقه تدریس در برگزاری کارگاه های روش تحقیق کمی و کیفی توسط انجمن علمی بازاریابی ایران (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در آموزش پروپوزال نویسی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری وبینارهای آموزشی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کتابدار بخش مرجع در کتابخانه دانشگاهی (1384-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری وبینارهای آموزشی وابسته به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در قبولی در آزمون استخدامی رسمی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی (1388-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کارگاه مهارتهای پروپوزال نویسی توسط انجمن گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز - تهران غرب و ... (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سخنرانی در کارگاه اصول و مهارتهای پایاننامه نویسی توسط انجمن گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز - تهران غرب و سایر انجمنها وابسته (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کارگاه های روش تحقیق و نرم افزارهای آماری توسط انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کارگاه های روش تحقیق و نرم افزارهای مطالعات کیفی و کمی توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتهای مقاله نویسی- پروپوزال نویسی و نرم افزارهای آماری توسط انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اراک (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کارگاه های آموزشی مقاله نویسی و نرم افزار SPSS دانشگاه شاهد (1401-1402)

جوایز و افتخارات

 • کسب رتبه اول مقاله نویسی در 25 مین جشنواره بین المللی قصه گویی(بخش علمی) - کرمانشاه (1402)
 • کسب رتبه اول مقاله نویسی در 24 مین جشنواره بین المللی قصه گویی(یزد) (1401)
 • داور مقالات در فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی دانشگاه اصفهان (1400)
 • داوری مقالات در نشریه بین المللی پابلونز (1400)
 • کسب رتبه سوم مقاله نویسی در بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی(ایران- تهران): باعنوان چگونگی استفاده از زبان وجودی قصه گو در قصه گویی. (1398)
 • کسب رتبه برتر کشوری پرسش مهر 5 ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی با عنوان نهضت مشروطیت (1384)
 • کسب رتبه برتر کشوری در فراخوان ملی پرسش مهر 4 ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی (1383)
 • کسب رتبه برگزیده کشوری بیست و یکمین جشنواره فرهنگی هنری در رشته پوسترسازی (1382)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مهارت های یادگیری دیجیتال برای کودکان - سومین کنگره IBBYبین المللی آسیا- اقیانوسیه- بانکوک-- (2017)
 • کارگاه کتابهای پارچه ای برای کودکان (کتابهای سازگار با محیط زیست) - IBBY کشور ژاپن (2017)
 • کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (ارائه شفاهی مقاله در کنفرانس) - دانشگاه UM مالزی (2017)
 • کنفرانس بین المللی مدیریت تحول - امارات (2015)

سایر موارد

 • تسلط به نرم افزار AMOS
 • تسلط به نرم افزار SMART PLS
 • تسلط به نرم افزار SPSS
 • تسلط به نرم افزار LISREL
 • تسلط به نرم افزار کیفی Atlas ti
 • نرم افزار Endnote
 • اجرای طرح بیمارستان مگنت بر رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های شهر اراک
 • نرم افزار Prezi
 • فراتحلیل (متاآنالیز): کاربرد نرم‌افزار کیفی «STATA»
 • نرم افزار کیفی مکس کیو دی ای (Maxqda)
 • نرم افزار کیفی CMA
 • اجرای طرح طراحی الگوی عوامل موثر بر صیانت از کارکنان ناجا با استفاده از رویکرد گراندد تئوری
 • تسلط به انجام تکنیک سوارا
 • نرم افزار vosviewer
 • تسلط به روش تحقیق کیفی (فراترکیب، فراتحلیل، مرور نظام مند، تحلیل مضمون، داده بنیاد، تحلیل محتوا) و کمی