آقای دکتر فخرالدین اشرفی زاده

Dr. Fakhredin Ashrafizadeh

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182941)

112
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی