آقای دکتر محمدرضا طرقی نژاد

Dr. Mohamad Reza Toroghinejad

دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180210)

91
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی