آقای احمد کرمانپور

Ahmad Kermanpour

استاد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183265)

108
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی