آقای پروفسور عباس نجفی زاده

Prof. Abbas Najafizadeh

دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180209)

71
16
67
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی