آقای دکتر پرویز دوامی

Dr. Parviz Davami

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177633)

35
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی