آقای دکتر ناصر ورهرام

Dr. Nasser Varahram

دانشیار دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410124)

21
4
1
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو ویژه جامعه ریخته گران ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در معاون پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی (1370-1401)