آقای دکتر محمود یعقوبی

Dr. Mahmood Yaghoubi

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177632)

82
34
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی