آقای مهدی بهادری نژاد

Mahdi Bahadori Nejad

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177635)

14
13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی