آقای مهدی باقری

Mahdi Bagheri

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180906)

114
69
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی