ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای قاسم مصلحی

Ghasem Moslehi

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176195)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی قاسم مصلحی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی قاسم مصلحی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات قاسم مصلحی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین محل و ظرفیت بهینه تسهیلات ارتباط دهنده با در نظرگرفتن ارزش زمانی پولدومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین1385
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین محل و ظرفیت بهینه تسهیلات ارتباط دهنده با در نظرگرفتن ارزش زمانی پولدومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین1385
3دریافت فایل PDF مقالهروش تعیین زمان بندی پرداخت ها در پروژهسومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1386
4دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت NPV پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از متامدل رگرسیونیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1383
5دریافت فایل PDF مقالهکمینه سازی مجموع بیشینه های زودکرد و دیرکرد در مسائل دو ماشینیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1384
6دریافت فایل PDF مقالهمتدولوژی استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در رویکرد متامدلی به آنالیز حساسیت NPVچهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1384
7دریافت فایل PDF مقالهیک الگوریتم ابتکاری برای مسأله زمانبندی پروژه با هدف حداکثرکردن NPVچهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1384
8دریافت فایل PDF مقالهکمینهسازی مدت زمان در جریان کار در محیط تولید کارگاه در جریان جایگشتیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1384
9دریافت فایل PDF مقالهرویکرد عصبی - فازی به حل مسائل چند هدفه در مدل یک ماشینسومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1383
10دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضادومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1381
11دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوریتمی برای تعیین اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توقف یک گلوگاهی با هدف کمینه کردن زمان تولیددومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1381
12دریافت فایل PDF مقالهحضور واحدهای فناوری در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری، همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن1386
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه ی دسته ی تولید با وجود دوباره کاریپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
14دریافت فایل PDF مقالهیک مدل ترکیبی با هدف تولید و تخصیص بهینه محصولات به تسهیلات موجود با در نظر گرفتن ارزش زمانی پولپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
15دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری آلگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیونوزدهمین کنفرانس بین المللی برق1383
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین اندازه ی دسته ی تولید با در نظر گرفتن موجودی در جریان ساخت و ارزش زمانی پولچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت1385
17دریافت فایل PDF مقالهبیشینه سازی NPV پیمانکار در مسائل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگانچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت1385
18دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی در زمان بندی پرداخت با هدف توافق میان کارفرما و پیمانکارچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت1385
19دریافت فایل PDF مقالهمدل تولید - موجودی ادغامی با تخفیف مقداری، فرآیندهای تولید ناقص و خرابینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات1387
20دریافت فایل PDF مقالهA branch and bound algorithm to minimize the sum of maximum earliness and tardiness in single machineششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1387
21دریافت فایل PDF مقالهمسئله دو معیاره زمان بندی تک ماشین با رویکرد سیستم ایمنی مصنوعیششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1387
22دریافت فایل PDF مقالهمدل ادغامی با تخفیف،فرآیند های تولید ناقص،خرابی و ارزش زمانی پولششمین کنفرانس بین المللی مدیریت1387
23دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش نرخ بازگشت داخلی (IRR) برای ارزیابی پروژه های چند نرخیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت1383
24دریافت فایل PDF مقالهمسئله زما نبندی جریان کارگاهی با درنظرگرفتن ارزش فعلی خالص جریان های نقدیدومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1386
25دریافت فایل PDF مقالهAirline Crew pairing Problem:A New Column Generation Approachهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1389
26دریافت فایل PDF مقالهFinding Pareto-optima for Maximum Tardiness, Maximum Earliness, and Number of Tardy Jobsهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1389
27دریافت فایل PDF مقالهحل مساله زمان بندی تک ماشینه با در نظرگرفتن جریمه های زود کرد و دیرکرد مرتبه دومهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1389
28دریافت فایل PDF مقالهمدل یکپارچه موجودی و بازرسی اقلام وارده همراه با ارزش زمانی پولاولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1386
29دریافت فایل PDF مقالهکمینه سازی مجموع زمان های تکمیل درمساله زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترسی انعطاف پذیر دوره ای دوحالتههشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
30دریافت فایل PDF مقالهTwo-Sided Assembly Line Balancing with Considering the Relationships between the Tasksهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
31دریافت فایل PDF مقالهAn Iterated Greedy Algorithm for Solving the Blocking Flow Shop Scheduling Problem with Total Flow Time Criteriaهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
32دریافت فایل PDF مقالهزمان بندی استوارماشین های موازی یکساننهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
33دریافت فایل PDF مقالهزمان بندی تک ماشینه با فرض زمان پردازش وابسته به منبع و اثریادگیری و زمان آماده سازی وابسته به جایگاهنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
34دریافت فایل PDF مقالهکمینه کردن تعداد کارهای دیرکرددار وزنی در مسئله تک ماشین با فرض زوال خطی تکه اینهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
35دریافت فایل PDF مقالهبیشینه سازی مجموع سود در مساله پذیرش و زمان بندی سفارش های مشتریان با جریمه دیرکرد وزنیدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1392
36دریافت فایل PDF مقالهزمانبندی کارگاه گردشکاری دو ماشین، با هدف کمینه سازی مجموع وزندار جریمه های بیشینه زودکرد وبیشینه دیرکرددوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
37دریافت فایل PDF مقالهالگورینم تقریبی جدید برای مسئله زمان بندی تک ماشین با تغییر ابزار و کارهای ویژهدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
38دریافت فایل PDF مقالهبیشینه سازی سود در مسالهی پذیرش و زمان بندی سفارشات با جریمه ی دیر کرد وزنیچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1396
39دریافت فایل PDF مقالهمدل های ریاضی برای کمینه کردن تعداد جابجایی ها در انبار تختال در هنگام اجرای برنامه ی نورد گرمچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1396
40دریافت فایل PDF مقالهزمانبندی ماشین های موازی با در نظر گرفتن تعرفه متفاوت انرژی در بازه های زمانیپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1397
41دریافت فایل PDF مقالهتوزیع واگن های خالی در صنعت حمل و نقل ریلی: مطالعه مروریشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1398
42دریافت فایل PDF مقالهارائه یک الگوریتم ابتکاری برای کمینه سازی مساله ی زمانبندی شیفت پرسنلشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1398
43دریافت فایل PDF مقالهزمان بندی کارای انرژی ماشین های موازی غیرمرتبط با زمان های آماده سازی مستقل از توالیاولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی1399
44دریافت فایل PDF مقالهزمان بندی و تخصیص وسایل نقلیه به باراندازها در هاب با در نظر گرفتن عملیات تخلیه و بارگیریاولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی1399
45دریافت فایل PDF مقالهارائه ی یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط جدید برای زمان بندی پذیرش بیماراناولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی1399
46دریافت فایل PDF مقالهزمان بندی گروهی بیماران همودیالیز با در نظر گرفتن ترجیحات بیمارهفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1399
47دریافت فایل PDF مقالهبهبود زمان بندی در مسأله مکان یابی و برنامه ریزی جرثقیل های سقفیهفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1399
48دریافت فایل PDF مقالهیک مسئله مکان یابی هاب چندگانه با در نظر گرفتن زمان و هزینه تغییر حالت انتقالسیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1399

مقالات قاسم مصلحی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه ی دسته ی تولید با وجود دوباره کاری در یک مدل کنترل موجودیفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید1390
2دریافت فایل PDF مقالهحداقل کردن تعدادکارهای دارای دیرکرد در مسئله دو ماشین با ورود غیرهمزمانفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید1391
3دریافت فایل PDF مقالهروش رتبه بندی مراکز رشد به وسیله نماگرهای ترکیبیفصلنامه تخصصی رشد فناوری1385
4دریافت فایل PDF مقالهنظام ارزیابی توسعه ایده های نو به منظور استفاده در دوره های رشد مقدماتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانفصلنامه تخصصی رشد فناوری1386
5دریافت فایل PDF مقالهمساله یکپارچه پذیرش سفارش و زمان بندی با ماشین های موازی متفاوت در سیستم ساخت بر اساس سفارشفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید1394
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی قراردادهای عمده فروشی و تسهیم سود در زنجیره ی تامین دو سطحیمجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف1396
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی قرارداد در زنجیره ی تامین سه سطحی، در شرایط عدم قطعیت اطلاعاتمجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف1396
8دریافت فایل PDF مقالهMinimizing the Number of Tardy Jobs in the Single Machine Scheduling Problem under Bimodal Flexible and Periodic Availability Constraintsفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید1397
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمتدوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات1391
10دریافت فایل PDF مقالهبیشینهسازی سود در مسئله دوعاملی پذیرش و زمانبندی یکپارچه سفارشهادوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات1396
11دریافت فایل PDF مقالهزمانبندی بیماران همودیالیز با درنظر گرفتن ترجیحات بیماردوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی1398
12دریافت فایل PDF مقالهکمینه‌کردن مجموع وزنی دیرکرد در محیط کارگاه جریانی منعطف با ماشین‌های پردازش دسته‌ایدوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1428 بار

نمودار سالانه مقالات قاسم مصلحی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با قاسم مصلحی


به اشتراک گذاری صفحه قاسم مصلحی

کلیدواژه های مهم در مقالات قاسم مصلحی

پشتیبانی