ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدسعید سیف

Mohammad Saeed Seif

دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178783)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدسعید سیف در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمدسعید سیف در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهطراحی دستگاه موج سازسومین همایش ملی صنایع دریایی ایران1380
2دریافت فایل PDF مقالهتشریح و ارزیابی نتایج آزمایش مدل یک شناور (Planing)سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران1380
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نیروی اسلمینگ (Slamming) در طراحی شناورهاسومین همایش ملی صنایع دریایی ایران1380
4دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت اولین فرودگاه شناور دنیاچهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی1379
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتفاع امواج دریا توسط توزیع ویبال و کاربرد آن برای امواج خلیج فارسپنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1382
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر سازه های شناورپنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1382
7دریافت فایل PDF مقالهروشی جدید در شبیه سازی مانور شناورهاپنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1382
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری لنج های ایرانپنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1382
9دریافت فایل PDF مقالهحل عددی جریان لزج اطراف یک شناور لنجششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
10دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و ارزیابی عملکرد شناورها در امواج دریاششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
11دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی حرکات کشتی در امواج دریاششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
12دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مودال شناور با استفاده از روش FEM و بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر فرکانس های طبیعی شناورششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتعاشات ناشی از پیدایش گردابه در رایزرهای دریاییششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار دینامیکی یک زیر دریایی تحت اثر سیستم های کنترلششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فرم بدنه و عملکرد لنج ها و شناورهای جایگزینششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقایسه ای سیستم های مناسب برای استخراج نفت از دریای خزرششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای صنایع دریایی کشور و تعیین استراتژی ها و راهکارهای اجرایی مناسبششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1383
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اترجت با استفاده از مدلسازی عددیهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت تست مدل در حوضچه کششهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
20دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تجربی و عددی یک شناور تندروی پروازیهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی شناورهای SWATH و تاثیر تغییر عرض بر مقاومت هیدرودینامیکی این شناورهاهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
22دریافت فایل PDF مقالهدینامیک سیالات محاسباتی و مدلسازی عددی هیدرودینامیک شناورها گذشته، حال و آیندههفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
23دریافت فایل PDF مقالهروش های کاهش مصرف سوخت در شناورهای دریاییهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
24دریافت فایل PDF مقالهطراحی شناور هیدروفویل نیروی انسانی و تحلیل عملکرد بدنه آنهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
25دریافت فایل PDF مقالهاصول مدلسازی دینامیک زیر دریاییهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
26دریافت فایل PDF مقالهنقش محدودیتهای عملکرد انسان در طراحی شناورهاهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
27دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان گذرای دو فازی با استفاده از روش گام جزئیهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
28دریافت فایل PDF مقالهارائه بهترین گزینه طراحی هیدرودینامیکی ممکن برای سکوی نیمه مغروق خزر با استفاده از اعمال الگوریتم ژنتیک بر پارامترهای فرم هندسی بدنه آنهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نیروی اسلمینگ بر پاسخ دینامیکی سازه شناورهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر حبابهای ریز در کاهش مقاومت هیدرودینامیکی کشتی هاهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
31دریافت فایل PDF مقالهروشهای عملی در بهینه سازی و کنترل ارتعاش سیستمهای استخراج نفت از آبهای بسیار عمیقهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
32دریافت فایل PDF مقالهطراحی شناور باربری کوچک برای منطقه خلیج فارسهفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1384
33دریافت فایل PDF مقالهبرخی ملاحظات طراحی و اجرای سکوی پایه کششیهشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1385
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی عملکرد تریم تب بر عملکرد شناورهای تندرو کاتامارانهشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1385
35دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی آزمایشهای هیدرودینامیکی، روابط حاکم و معتبرسازیهشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1385
36دریافت فایل PDF مقالهطراحی موجساز لولایی برای تولید امواج منظم در حوضچه کششهشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1385
37دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مقاومت در آبهای کم عمق و عمیق برای کشتیهای با بدنه سری 60 بر اساس متغیرهای سرعت و Cb به کمک آزمایش مدلهشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1385
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای ترایمارانهشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1385
39دریافت فایل PDF مقالهکاویتاسیون و روشهای تست مدل پروانه شناورهاچهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1381
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد فویل ها درشناور های WIGچهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1381
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر ابعاد مدل در تست مقاومت شناورهای تندروچهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1381
42دریافت فایل PDF مقالهسازه های مناسب برای استخراج نفت از دریایی خزرچهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1381
43دریافت فایل PDF مقالهدکترین توسعه صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایرانچهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1381
44دریافت فایل PDF مقالهصنایع دریایی در برنامه سوم توسعهدومین همایش ملی صنایع دریایی ایران1379
45دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عمر خستگی اتصال های جوشکاری شده T در خصوص مقادیر متفاوت فاصله بین ورق ها در اتصالدومین همایش ملی صنایع دریایی ایران1379
46دریافت فایل PDF مقالهنرم افزار طراحی ترمینال های نفتی شناور SBMدومین همایش ملی صنایع دریایی ایران1379
47دریافت فایل PDF مقالهخصوصی سازی راه آهن چالشها و فرصتهاهمایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور1385
48دریافت فایل PDF مقالهمباحثی در انتخاب و بهینه سایز سیستم های استخراج نفت از آب های عمیقاولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی1384
49دریافت فایل PDF مقالهتولید امواج نامنظم دو بعدی و بررسی اثرات ناشی از امواج بر سازه های شناوردومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی1385
50دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی حرکت جسم شناورچهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1385
51دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جابجایی مایع درون مخزن و بررسی اثر دیواره های میانی در کاهش گشتاور ناشی از آنپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
52دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه مقاومت شناور جدید تریمارانپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
53دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عدم تقارن بر ضربه هیدرودینامیک وارد بر شناورهاهشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها1382
54دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی هیدرودینامیکی هیدروفویل نزدیک سطح آبهشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها1382
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد پروانه در میدان ویک شناور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتینهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
56دریافت فایل PDF مقالهتست حرکات مدل یک بارج در فلوم موجسازنهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
57دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت موجساز لولایی برای تولید امواج منظم در کانال موجنهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
58دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی ضربات هیدرودینامیکی ناشی از برخورد جسم شناور با سطح آبنهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیروی Drift وارد بر شناور بدون مهاربندی با بهره گیری از روش پردازش تصاویرنهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر موقعیت بدنه های جانبی بر روی مقاومت هیدروینامیکی شناور ترایماران به روش عددینهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی تاثیر موقعییت بدنه های جانبی بر مقاومت هیدرودینامیکی شناور ترایمارننهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط وقوع رزونانس پارامتریک در کشتی هانهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
63دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی جریان کاویتاسیون اطراف یک مکعب مستطیل متحرک به کمک مدل تعادل همگندر حالت دو بعدی و گذرانهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
64دریافت فایل PDF مقالهطرح پیشنهادی جهت انجام تست های مانور شناورهانهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
65دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی اجزائ محدود لوله گذاری در دریا به روش S-layنهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
66دریافت فایل PDF مقالهارائه طرح شناور مناسب جهت جایگزینی شناورهای سنتی خلیج فارسنهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1386
67دریافت فایل PDF مقالهبررسیی تعادل و پایداری سکوهای شناور بروش انتگرالگیری فشارسومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1377
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسانات نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر اجسام متحرک داخل آب در جریانهای کاویتاسیونی به کمک روشهای شبیه سازی عددی جریانهای دوفازشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
69دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تریم با زاویه ثابت بر رفتار شناور تندرودهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
70دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی مانور شناورها با در نظر گرفتن تاثیرات متقابل بدنه، سکان و پروانهدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی رولینگ غیرخطی کشتی در امواج منظمدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار شناور مهار شده در امواج با بهره گیری از دینامیک سیالات محاسباتیدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
73دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و ارزیابی روش های مختلف کنترل یک AUVدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
74دریافت فایل PDF مقالهمدل دینامیکی ربات زیرآبی خودکار SUT1دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
75دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت ربات زیرآبی خودکار SUT1دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی جابجایی مسافر در خلیج فارس و ارائه الگوی بهینه شناور مسافربریدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
77دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریانهای کاویتاسیونی به کمک روش حجم محدوددهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران1387
78دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مانور شناوریازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
79دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی پروانه های دوبلیازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
80دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی دینامیکی زیرسطحی SUT-2یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
81دریافت فایل PDF مقالهحل عددی معادله ناویر استوکس بر روی شبکه های بی ساختاریازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی حرکات طولی شناورهای پروازی در امواج نامنظمیازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
83دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مبدل پیزوالکتریکی انرژی امواج در خلیج فارسیازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
84دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی رزمی زیردریایییازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
85دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت موجساز لولایییازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
86دریافت فایل PDF مقالهتعیین دور پروانه در آزمایشهای مدل پروانه نیمه مغروقیازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
87دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پارامترهای موثر در عملکرد شناورهای تندرو حالت پروازی برای دستیابی به حداکثرسرعتهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
88دریافت فایل PDF مقالهتکنیک های ترکیب شار جهت تسخیر سطح آزاد در جریان های دو فازیدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
89دریافت فایل PDF مقالهاصول اندازه گیری ارتفاع امواج دریا براساس ثبت شتاب های قائمدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت تجربیدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت عددیدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
92دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تجربی و عددی حرکات یک شناور پروازی در امواج منظمدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
93دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی چندگانه شناورهای تندرو حالت پروازی در آبهای آرامدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر فاصلهی بین بدنههای شناور کاتاماران بر روی مقاومت شناوردوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
95دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سیستم رانش سطحی بر روی یک بدنه پلنینگ در حرکت پایداردوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتعاشات حاصل از امواج نامنظم در سکو های ثابتدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت علمی کشور در حوزه مهندسی دریادوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات نیروی پسا اطراف استوانه ( پایه سکوهای دریایی ) و بدنه شناورها با تاکید بر استفاده از رنگهای خاصدوازدهمین همایش صنایع دریایی1389
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت تجربیاولین همایش ملی شناورهای تندرو1389
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت عددیاولین همایش ملی شناورهای تندرو1389
101دریافت فایل PDF مقالهکاهش مقاومت هیدرودینامیکی بدنه شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر نسبت به زاویه ددرایزثابت بر اساس روش سویتسکیاولین همایش ملی شناورهای تندرو1389
102دریافت فایل PDF مقالهکاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در شبیه سازی مانورشناورهای تندرواولین همایش ملی شناورهای تندرو1389
103دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مقاومت هیدرودینامیکی بدنه شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر نسبت به زاویه ددرایز ثابت بر اساسروش سویتسکینوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی نویس پروانه مغروقدومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات1391
105دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منابع تک قطبی و دوقطبی درتولید نویز پروانهدومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات1391
106دریافت فایل PDF مقالهدسته بندی نرم افزارها درحوزه مطالعات هیدرودینامیک و مانور دربنادراولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
107دریافت فایل PDF مقالهراهنمای مطالعه اثرشرایط محیطی برمانورشناورها درحوضچه و کانال دسترسی بنادراولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
108دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری نویز پروانه مغروق در تونل کاویتاسیون در شرایط عملکردی مختلفسومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات1392
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی حرکات سکوی نیمه شناور در حالت آسیب دیده و زاویه ی موج برخوردی صفر درجهسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
110دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی پایه کششی تحت بارهای تصادفی باد و موجچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
111دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی سکوی پایه ثابت بوسیله روش زمان دوام با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آبچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
112دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روش تحلیل موج دوام برای ارزیابی سکوی پایه ثابت تحت بارگذاری موج خلیج فارس با استفاده از تئوری موج نوچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
113دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه جرم افزوده برای زیردریایی همراه با برجکچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرم بدنه شناور در فشارکوبش به روش عددیچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
115دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه جرم افزوده و میرایی مقطع واقعی کاتاماران به روش المان مرزی و بررسی پدیده رزونانس موج بین دو بدنهچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
116دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت یک مدل خودرانش جهت ارزیابی مانور شناورها در آبهای آزادچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
117دریافت فایل PDF مقالهتوسعه یک مدل ریاضی جهت شبیهسازی مانور شناورها تحت اثر وزش بادچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
118دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی حرکات شناور اثرسطحی با پانل صلب در صفحه قائمچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی نرم افزارهای تحلیل سیستم رانش و توسعه نمونه مناسبچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
120دریافت فایل PDF مقالهروشی برای اولویت بندی حوزههای صنایع دریایی جهت سرمایه گذاری به کمک نمودارپارتوپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
121دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی قایق پرنده در اثر سطح با استفاده از نرم افزار Autowingپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
122دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حدی ارتفاع امواج منطقه خلیج فارس برای دوره بازگش تهای مختلفپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
123دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد کنترلربهینه وpid درکنتل اینترسپتور هوشمندشناورتندرو درامواجپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
124دریافت فایل PDF مقالهتعیین مشخصههای عملکردی سیستم رانش پمپ جت به روش عددیپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
125دریافت فایل PDF مقالهتعیین مشخصات عملکردی پروانه های دریایی به روش تجربیپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
126دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر استپ برمقاومت شناورهای تندرو به روش عددی CFDپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
127دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هیدرودینامیکی پروانه مغروق در شرایط عملکردی مختلف به شیوه عددی و تجربیپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
128دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری نویز کاویتاسیونی و غیرکاویتاسیونی پروانه مغروق در تونل کاویتاسیونپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی مشخصههای ایرودینامیکی سه بعدی بال در اثر زمین با فضای محاسباتی بهینهپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار سکوی پایه کششی در امواج با زوایای برخورد مختلفپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
131دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی برای اولویتبندی انتخاب سکوها در آبهای عمیق دریای خزر با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبیپانزدهمین همایش صنایع دریایی1392
132دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کنترل حرکات هیو شناور کاتامارانشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
133دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار دینامیکی شناورهای تندرو در امواج نامنظمشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
134دریافت فایل PDF مقالهطراحی سامانه اندازه گیری نیرو و حرکات در حوضچه کشششانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
135دریافت فایل PDF مقالهارزیابی المان محدودی سکوهای شابلونی به روش زمان دوام موجشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمانش موضعی خطوط لوله دریایی تحت فشارخارجشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
137دریافت فایل PDF مقالهمروری برمدلسازی سکوهای آب عمیق و روند ساخت مدل سکوی اسپارشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتارارتعاشی سکوی ستاره دریایی درامواجشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
139دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی روش های مختلف تخمین شرایط دریایی با استفاده از تابع چگالی طیفی در منطقه خلیج فارسشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
140دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی برروی اثرات تداخلی کاتاماران های پلنینگ نامتقارنهفدهمین همایش صنایع دریایی1394
141دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی آزمایشگاهی عملیات انتقال و مغروقسازی پایه های کیسونی پل خلیج فارسهفدهمین همایش صنایع دریایی1394
142دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری اثرصفحه هیو برپاسخ هیو سکوی نیمه شناورهفدهمین همایش صنایع دریایی1394
143دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی و آزمایشگاهی سکوی اسپارششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1394
144دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت بویه موج نگار قابل حملششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1394
145دریافت فایل PDF مقالهمروری برروشهای تحلیل حوزه تاریخچه زمانی و فرکانس امواج نامنظم مربوط به منطقه خلیج فارسششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1394
146دریافت فایل PDF مقالهتاثیرالگوهای مهاربندی مختلف بررفتارسکوی نیمه شناورششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1394
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی نیروی فرود ـ کریلوف ناشی ازانکسار موج منظم برسکوی نیمه شناورششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1394
148دریافت فایل PDF مقالهتبیین اهمیت توجه به عقلانیت های سیاست گذاری و شناسایی آنها درصنایع دریایی کشورششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1394
149دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی وتجربی نیروهای هیدرودینامیک واردبریک شناورمغروغاولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1395
150دریافت فایل PDF مقالهتولید طیف موج بر مبنای رکورد تاریخچه زمانی امواج با رویکرد ارتعاشات تصادفیپنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1391
151دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی سکوی نیمهشناور در حالت آسیب دیده با زاویه موج برخوردی صفر درجهسومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1394
152دریافت فایل PDF مقالهمطالعه قابلیت استفاده از قایق پرنده مسافری در آبهای جنوبی کشورهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
153دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی بر روی سطح خیس زیر بدنه منشوری متقارن و نامتقارن در حالتهای تک بدنه و کاتامارانهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی عملکرد هیدرودینامیکی و تعیین شرایط وقو کاویتاسیون در پروانه مغروقهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرورت استفاده از کشتی پشتیبان صید در ناوگان صیادی ایران جهت خدمات دهی در آبهای ازادهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
156دریافت فایل PDF مقالهاستخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانر شناور پروازی بوسیله تست کشش مورب در حوضچه کششهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
157دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش احتساب اندرکنش نیروی موج و جریان بر روی یک شمع با رابطه موریسون در مقایسه با تست مدلهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
158دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت میکروتوربین چرخ آبیرویداد پیوند آب و انرژی شریف1394
159دریافت فایل PDF مقالهتبیین وضعیت حرکتی و مقاومت هیدرودینامیکی شناور تندرو پروازی بوسیله روش تست مدلسومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران1394
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی نویز پروانه در دو حالت بدون کاویتاسیون و در اثر وقوع کاویتاسیوناولین همایش پیشرانه های دریایی1395
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات کاویتاسیون در کاهش عملکرد پروانه های دریاییاولین همایش پیشرانه های دریایی1395
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد توپی پره دار در شفت پروانه کشتیاولین همایش پیشرانه های دریایی1395
163دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد پروانه شناورها با استفاده از مدل های خودرانشاولین همایش پیشرانه های دریایی1395
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق B 841 به روش دینامیک سیالات محاسباتی در شرایط آب آزاداولین همایش پیشرانه های دریایی1395
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای کاهش مصرف سوخت در شناورهای تجاریاولین همایش پیشرانه های دریایی1395
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی پدیده ارتعاش ناشی از گردابه و مقایسه روش های جذب انرژیبیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399

مقالات محمدسعید سیف در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 6 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدسعید سیف

تماس با محمدسعید سیف


به اشتراک گذاری صفحه محمدسعید سیف

پشتیبانی