آقای پروفسور علی نوری بروجردی

Prof. Ali Nouri Borujerdi

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176345)

24
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • Member American Society of Mechanical Engineering
  • عضو هیات مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • عضو انجمن آموزش مهندسی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی