آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد

Dr. Masoud Rashidinejad

استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176288)

151
22
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی