خانم دکتر مژگان ملاحسنی پور

Dr. Mojgan MollahassaniPour

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472639)

9
1
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی