آقای هادی صادقی

Hadi Sadeghi

دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184834)

19
23
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی