آقای دکتر غلامعلی حیدری

Dr. Gholamali Heydari

استاد مدعو بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

Researcher ID: (4973)

13
4
3
6
1
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • گزارش گیری از بانک های اطلاعاتی سیستم های مالی و آماده سازی اطلاعات آنها جهت تحلیل (1397-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در طراحی و نصب نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه و جدا از شبکه (1390-1397)
  • سابقه کار صنعتی در مشاور واحد تحقیقات مجتمع مس سرچشمه (1397-1398)
  • سابقه کار صنعتی در طراح و ناظر تاسیسات الکتریکی (1393-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در برنامه نویسی میکروکنترلر و ساخت بوردهای مربوطه (1387-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در برنامه نویسی متلب (1385-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • رساله دکترای برتر در حوزه علوم، جشنواره تجلیل از فن آوران برتر استان کرمان (1395)