آقای دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض

Dr. Mohammad Hosein Javidi Dasht Biaz

دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177107)

92
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی