آقای دکتر رضا قاضی

Dr. Reza Ghazi

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178636)

85
8
98
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی