آقای پروفسور ناصر پریز

Prof. Naser Pariz

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313218)

56
26
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی