آقای حمید خالوزاده

Hamid Khaloozadeh

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179414)

43
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی