آقای علی اکبر یوسفی

Faramarz Afshar Taromi

استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181527)

70
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی