آقای دکتر علیرضا مهدویان

Dr. Alireza Mahdavian

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181513)

44
10
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی