آقای دکتر مهران جوانبخت

Dr. Mehran Javanbakht

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181990)

47
6
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی