آقای پروفسور محمود فتوحی فیروزآباد

Prof. Mahmood Fotuhi firozabad

استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176828)

49
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی