آقای دکتر عباس اسدی

Dr. Abbas Asadi

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407186)

2
21
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر (آثار فکر) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

  • دانشیار پاریس(1382-1387)