آقای دکتر قاسم بولو

Dr. Ghasem Bolu

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181819)

10
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی