ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای قاسم بولو

Ghasem Bolu

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181819)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی قاسم بولو در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

سمتهای علمی و اجرایی قاسم بولو در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات قاسم بولو در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاهمیت سنجش سرمایه فکریهمایش علوم مدیریت نوین1391
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی آثارتحریم های بین المللی برمیزان استخراج گازطبیعی توسط وزارت نفت ازمیادین گازی درحال بهره برداری کشور 1390-1392دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1396
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقررات در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سوداولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سرمایه در گردش و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1396
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت مقایسه صورت های مالیکنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1397
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت هاکنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1397
8دریافت فایل PDF مقالهاثر پدیده تماشاگری بر گزارش تقلباولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگیهای کیفی کمیته حسابرسی و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهادومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری1398

مقالات قاسم بولو در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهازمون عوامل موثربر تصممیات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریتفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1387
2دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود وتمرکز مالکیتفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1389
3دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات کیفیت سود در طول زماندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1389
4دریافت فایل PDF مقالهرابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهامعرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارناطلاعاتیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1392
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری عملیاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سودفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1393
6دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایرانراهبرد مدیریت مالی1397
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه میزان سهام شناور آزاد و ضریب قیمت به درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانراهبرد مدیریت مالی1392
8دریافت فایل PDF مقالهاثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1396
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1394
12دریافت فایل PDF مقالهارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهامفصلنامه دانش حسابداری1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبثفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1396
14دریافت فایل PDF مقالهدقت پیش بینی رفتار هزینه ها در پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1396
15دریافت فایل PDF مقالهآزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایهفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1396
16دریافت فایل PDF مقالهرشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سودفصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه1390
17دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعیراهبرد مدیریت مالی1398
18دریافت فایل PDF مقالهرابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1394
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلوفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1398
20دریافت فایل PDF مقالهالگوی مفهومی رتبه بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1397
21دریافت فایل PDF مقالههزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سودفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1392
22دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت هافصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1390
23دریافت فایل PDF مقالهوضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه دانش حسابداری مالی1398
24دریافت فایل PDF مقالهEffects of International Barriers and Limitations on Natural Gas Production in Iranفصلنامه بررسی تجارت نفت1396
25دریافت فایل PDF مقالهتغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1389
26دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سودفصلنامه دانش حسابداری1390
27دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1391
28دریافت فایل PDF مقالهالگویی برای پیش بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1398
29دریافت فایل PDF مقالهالگویی برای پیش بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 414 بار

نمودار تولید سالانه مقالات قاسم بولو

تماس با قاسم بولو


به اشتراک گذاری صفحه قاسم بولو

پشتیبانی