مجله سیاست علم و فناوری

Journal of Science & Technology Policy

همزمان با آغاز سدة پانزدهم خورشیدی، ایران وارد عصری جدید می‌شود که راهبری آن با علم و انرژی محرکة آن خِرد و اندیشه‌ورزی است. به همین دلیل فصلنامة رهیافت درصدد است با انتشار ویژه‌نامه‌هایی، مجموعه مقالاتی متمرکز در حوزه‌های مورد نیاز پیشرفت دانشی کشور را گردآوری و منتشر کند.

هدف از این ویژه‌نامه، بررسی، نقد و ارائة راهکار برای اصلاح نظام آموزش عالی کشور و پیشبرد آن در جهت تأمین منافع ملّی است و تلاش می‌کند با بررسی زوایای مختلف نظام آموزش دانشگاهی کشور، مشکلات و معضلات آن را شناسایی و راه‌حل‌های بهبود و ارتقای آموزش عالی را مطرح کند. به همین دلیل زمینه‌های مطرح در این ویژه‌نامه شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) است:

1.     یکپارچگی آموزش عالی (آموزش پزشکی، آموزش غیرپزشکی)؛

2.     اولویت‌های آموزش عالی در کشور (کدام رشته‌ها؟ کدام دوره‌ها (مقاطع)؟)؛

3.     نسبت اصل سی‌ام قانون اساسی با آموزش عالی کشور؛

4.     آموزش عالی و جامعه (بازار، صنعت، خدمات)؛

5.     نظام پذیرش و دانش‌آموختگی دانشجو (آزمون‌های ورودی به دانشگاه، آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای)؛

6.     حقوق آموزش (مفاهیم آموزش و آموزشگر، نظام جبران خدمات، نظام ارتقای شغلی، نظام ارزیابی و پاداش، مقررات آموزشی)؛

7.     تضمین کیفیت در آموزش عالی؛

8.     زیر نظام‌های آموزش عالی (تعاریف، وجه تمایزها، وجه شباهت‌ها، نظام سیاستی، نظام مدیریتی)؛

9.     آموزش عالی دولتی و آموزش عالی غیردولتی (تعاریف، وجه تمایزها، وجه شباهت‌ها، نظام سیاستی، نظام مدیریتی)؛

10.  اخلاق آموزش؛

11.  دانش‌آموختگان و نسبت آن با دانشگاه؛

12.  آموزش عالی ایران و بین‌المللی شدن آموزش.

از پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرامی دعوت می‌شود تا بر اساس «قلمرو رهیافت»، دست‌نوشته‌های خود را در هر یک از زمینه‌های بالا به فصلنامه ارسال کنند.

فصلنامه «سیاست علم و فناوری» پرسابقه ترین مجله علمی پژوهشی ایران است که در زمینه سیاستگذاری و مدیریت علم، فناوری و نوآوری فعالیت می کند.

محورهای موضوعی مورد پذیرش این مجله به شرح زیر است:

نظام‌های نوآوری و سازمان‌دهی علم و فناوری؛
تاثیرات متقابل علم و فناوری با‌ جامعه، فرهنگ و اخلاق؛
تاثیرات متقابل علم و فناوری با حقوق و قوانین؛
مدیریت دانش در سطح ملی؛
انتقال، اشاعه و بومی‌سازی دانش و فناوری؛
سیاست‌گذاری علم و فناوری؛
اقتصاد علم و فناوری و کارآفرینی فناورانه؛
پیش‌بینی و ارزیابی علم و فناوری؛
کاربرد مطالعات علم در سیاست‌گذاری علم و فناوری.