فصلنامه مدیریت صنعتی

Industrial Management Journal

مدیریت صنعتی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت صنعتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت صنعتی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند.

حوزه های پذیرش مقالات:

مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، تصمیم‌گیری و حل مسائل، اندازه گیری کار و زمان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات