مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 9، شماره 34

تاریخ نمایه سازی مقالات: 10 اردیبهشت 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 461