مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 11، شماره 42

تاریخ نمایه سازی مقالات: 29 فروردین 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 120