مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 10، شماره 40

تاریخ نمایه سازی مقالات: 4 آبان 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 229