مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 11، شماره 41

تاریخ نمایه سازی مقالات: 8 آذر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 294