مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 10، شماره 38

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 خرداد 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 360